Nasza parafia

Namaszczenie chorych

Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

1441 Tylko Bóg przebacza grzechy. Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi o sobie: „Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” (Mk 2, 10), i wykonuje tę Boską władzę: „Odpuszczone są twoje grzechy” (Mk 2, 5; Łk 7, 48). Ponadto, na mocy swego Boskiego autorytetu, Jezus daje tę władzę ludziom, by ją wykonywali w Jego imieniu.

Przyjęcie Sakramentu:

Zachęcamy chorych naszej parafii, którzy nie mogą przychodzić na mszę świętą do przyjmowania Komunii św. w domu w soboty po pierwszym piątku miesiąca. Zachęcamy także do przyjmowania Sakramentu Namaszczenia Chorych, gdy choroba jest bardzo poważna lub stan zdrowia się pogarsza. Nie bójmy się tego sakramentu. To nie jest sakrament dla umierających, a często wzywa się kapłana, kiedy osoba jest w agonii. Każdy sakrament powinien być przyjmowany świadomie i z wiarą. Sakrament Namaszczenia Chorych ma wspierać chorego, a jeśli taka jest wola Boża, to nawet go uzdrowić. Ktoś, kto zbliża się do śmierci powinien świadomie przeżyć spowiedź i przyjąć Wiatyk, czyli Komunię św. na drogę do wieczności.

Terminarz Odwiedzin chorych:

Odwiedziny chorych w pierwsze piątki i pierwsze soboty miesiąca.