Nasza parafia

Eucharystia

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

1406 Jezus mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,51.54.56).

1407 Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa laski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.

Formacja do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej

1. Przygotowanie w rodzinie
– codzienna wspólna modlitwa
– Msza św. o 09.30 w niedzielę z rodzicami

Msza święta niedzielna stanowi ważny element przygotowania. Pozwala dziecku w naturalny sposób „oswoić się” z Liturgią Mszy św., nabrać umiejętności w odpowiednim zachowaniu, modlitwie i postawach liturgicznych. Rodzice są tutaj najlepszymi nauczycielami. Pobożne i zaangażowane uczestnictwo rodziców we Mszy św. pozwala dziecku zrozumieć, że Msza św. niedzielna jest ważnym wydarzeniem w życiu rodziny.
– Praca rodziców z dzieckiem
Prawdziwe postępy dziecka zależą w dużej mierze od zaangażowania rodziców, zainteresowania się omawianymi treściami i badania, na ile dziecko przyswaja sobie przekazywane treści oraz pomocy w zrozumieniu prawd chrześcijańskich. W domu rodzice współpracują z katechetami i kapłanami. Jeżeli dziecko nie wykazuje odpowiedniego przygotowania, to wina leży przede wszystkim po stronie rodziców, którzy nie pomagają dziecku.

2. Lekcje religii w szkole
Przeprowadzane są według ustalonego w szkole planu i programu. Ksiądz Proboszcz będzie konsultował z katechetą postępy dziecka.

3. Spotkania przy parafialne
Spotkania odbywają się od września do maja.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu:

  • metryka chrztu dziecka.