Nasza parafia

Małżeństwo

Małżeństwo chrześcijańskie jest skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

1617 Całe życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Już chrzest jako wejście do Ludu Bożego wyraża tajemnicę zaślubin. Jest on, jeśli tak można powiedzieć, obmyciem weselnym, które poprzedza ucztę weselną – Eucharystię. Małżeństwo chrześcijańskie staje się z kolei skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo między ochrzczonymi jest prawdziwym sakramentem Nowego Przymierza, ponieważ oznacza łaskę i jej udziela.

Narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące wcześniej w godzinach urzędowania kancelarii na spotkanie z duszpasterzem. Następuje wstępna rozmowa i omówienie przygotowania. W normalnym trybie narzeczeni wysłuchują trzech katechez przedślubnych.
Jeżeli ktoś nie ukończył katechizacji w zakresie szkoły średniej zostaje zobowiązany do przygotowania się na podstawie „Katechizmu dla dorosłych” do indywidualnego egzaminu z wiedzy religijnej.

Przygotowanie do udzielenia sobie Sakramentu:

I. KATECHEZY PRZEDŚLUBNE
II. SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO
III. OMÓWIENIE LITURGII ŚLUBNEJ

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu:

  • aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu,
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadextwo katechizacji,
  • świadectwo bierzmowania,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny
    pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli
    wcześniej zawarto związek cywilny.