Duszpasterze

Poznaj duszpasterzy, którzy pracują, pracowali lub pochodzą z naszej parafii.

Duszpasterze pracujący w naszej parafii

Proboszcz

Ks. Józef Handerek

Święcenia kapłańskie

Wikariusz

Ks. Paweł Kurczab

Święcenia kapłańskie 26.05.2012

Rezydent

ks. Tomasz Smalcerz

Święcenia kapłańskie 2008 r.

Duszpasterze, którzy pracowali w naszej parafii

Duszpasterze pochądzący z naszej parafii