Historia

Poznaj historię naszej parafii.

Kościół przy obecnej ulicy Kościuszki został zbudowany w latach 1922 – 1924 staraniem ks. prałata Jerzego Imieli. Fundatorem było francuskie Towarzystwo Bezimienne Kopalń „Czeladź” oraz pracownicy kopalni „Czeladź”. Kościół został oddany do użytku w 1924 roku na mocy decyzji ordynariusza kieleckiego ks. biskupa Augustyna Łosińskiego. Jego konsekracja odbyła się 1 września 1957; dokonał jej ks. biskup Zdzisława Goliński, ordynariusz częstochowski. Parafia Czeladź-Piaski została erygowana 21.03.1937 dekretem ks. biskupa dr Teodora Kubiny, ordynariusza częstochowskiego. Patronką parafii jest Matka Boża Bolesna. Odpust odbywa się w pierwszą niedzielę po 15 września.

Pierwszym duszpasterzem tej ziemi był ksiądz Zygmunt Boratyński, natomiast pierwszym proboszczem był ks. Jerzy Imiela. W czasie okupacji na to stanowisko został powołany ksiądz Rychlewski, potem ks. Marian Wróbel. Od 25 grudnia 1948 do 1989 roku ks. Stanisław Łopaciński, a następnie od 1989 do 2008 roku ks. Tadeusz Stępień, który mieszka na terenie parafii jako rezydent. Od 2008 roku parafię objął ks. Jan Ćwikła, który proboszczem był tylko przez rok czyli do 2009 roku, gdyż Pan powołał Go do wieczności. Od roku 2009 administratorem parafii został ks. Józef Handerek, a w 2010 roku został proboszczem.

W roku 1937 powstał cmentarz parafialny przy ul. Szybikowej. Kościół został zaprojektowany przez architektów francuskich w stylu staro-romańskim bazylikowym. Jest kościołem trzynawowym umieszczonym na planie krzyża. Wymiary kościoła to: długość 40,4 m, szerokość 15,9 m, długość nawy poprzecznej 25 m. Wysokość nawy głównej i prezbiterium wynosi 15 m; usytuowanej przy prezbiterium wieży kościoła 25 m. W czasie okupacji Niemcy zabrali i przetopili na cele wojenne dwa z trzech pierwotnie umieszczonych na wieży dzwonów. W 1951 roku parafianie ufundowali nowe trzy dzwony „Matka Boża Bolesna”, „Królowa Pokoju” i „św. Barbara”, które zawieszono na wieży. Ściany kościoła wykonane są z bloków kamiennych zarówno naturalnych jak i sztucznych. Konstrukcja dachu jest drewniana, wiązary drewniane, połać dachowa również z desek drewnianych ale kryty jest blachą.

Kościół posiada 5 ołtarzy. Ołtarz główny, kamienny jest konsekrowany i uprzywilejowany. Nad ołtarzem umieszczona jest kamienna „Pieta” projektu artysty rzeźbiarza p. Zagórskiego. W północnej części nawy poprzecznej umieszczony został drewniany ołtarz. Nad nim znajduje się witraż św. Barbary, patronki górników.

W części południowej transeptu ustawiono ołtarz Serca Pana Jezusa zbudowany z pińczowskiego marmuru konsekrowany 27.05.1962r przez ks. biskupa Stanisława Czajkę, sufragana częstochowskiego. Nad ołtarzem widnieje witraż Najświętszego Serca Pana Jezusa błogosławiącego dwa zaprzyjaźnione narody, polski i francuski. Obok ołtarza usytuowana jest kamienna chrzcielnica. W oknach naw bocznych umieszczone są witraże ufundowane przez parafian i ks. prałata Stanisława Łopacińskiego. Wzdłuż naw bocznych zostały zawieszone obrazy drogi krzyżowej kanonicznie erygowanej w marcu 1949 roku. Przy wejściu głównym usytuowano na marmurowej tablicy akt darowizny kościoła opisany w języku polskim i łacińskim.

Starszy od kościoła jest stojący obok niego „Dom Katolicki”, (wybudowany w 1908 roku), który pełnił na początku funkcję szkoły powszechnej. Po przekazaniu budynku znajdowały się w nim salki katechetyczne potem powstał tu także klub sportowy. „Dom Katolicki” był oddany w dzierżawę na 99 lat i dopiero obecnie przeszedł na jej całkowitą własność. Obecnie mieści się w nim: kancelaria parafialna, mieszkania dla kapłanów i organisty. Natomiast budynek plebanii, przekazany do użytku duszpasterzy jeszcze przed powstaniem parafii jest przeznaczona do remontu; jest do wynajęcia, mógłby być wykorzystany pod ośrodek, lub przedszkole rodzinne, który by służył społeczeństwu.

Umieszczona na dziedzińcu kościoła od strony ul. Francuskiej figura św. Barbary znajdowała sie pierwotnie w wykutej samorzutnie przez górników w 1931 roku kaplicy podziemnej. Kaplica była położona w rejonie szybu „Julian”, która przestała istnieć w latach 50-tych XX wieku. Posąg „Mater Dolorosa” z tej samej kaplicy umieszczony jest obecnie w kaplicy pogrzebowej. 6 października 1986 roku ks. biskup dr Stanisław Nowak, ordynariusz częstochowski poświęcił obraz św. Jana Vianney, dzieło artysty malarza Marka Gajewskiego. Tego dnia również, ks. biskup złożył w ołtarzu relikwie świętego, przywiezione z Ars i ustanowił kościół Sanktuarium. Święty Jana Marii Vianney był proboszczem w małej wiosce Ars we Francji. Pałał ogromną miłością do Pana Jezusa. Przez Niego Pan Jezus zapalił płomieniem wiary wiele tysięcy osób. Proboszcz z Ars spędzał regularnie od czternastu do osiemnastu godzin dziennie, posługując w konfesjonale. Mógł spędzić nawet dwa lub trzy dni bez jedzenia. Jego posiłki najczęściej składały się z ugotowanych ziemniaków. Jako duszpasterz pomagał ludziom biednym, dzięki Bożemu darowi czytania w ludzkich duszach, upominał i napominał zabłąkane owieczki. Gdy wieść o jego niezwykłych zdolnościach jako spowiednika rozeszła się po Ars, Francji i po świecie, tysiące ludzi, włączając w to biskupów i arystokrację, pielgrzymowało do Ars, aby uzyskać poradę duchową. Jego życie było wypełnione uczynkami miłosierdzia i miłością.

Jest odnotowane, że nawet najbardziej zatwardziali grzesznicy nawracali się po jego zwykłych słowach. Zmarł 4 sierpnia 1859r. w 73 roku życia. Jest patronem proboszczów. Warto przypomnieć, że z tej samej rodziny Vianneyów pochodził inżynier Wiktor Vianney, który w latach 1905-1931 funkcję Dyrektora Towarzystwa Bezimiennego Kopalń Węgla „Czeladź”. Zarządzając Towarzystwem Wiktor Vianney stworzył uchodzącą wówczas za wzorową kolonię robotniczą Piaski oraz przyczynił się do rozwoju i unowocześnienia samej kopalni. W Roku Kapłańskim 2010 do Sanktuarium św. Jana Vianneya, pielgrzymowali wierni z całej Diecezji Sosnowieckiej wraz z kapłanami. Na zakończenie Roku Kapłańskiego 22 czerwca 2010r zgromadziło się całe duchowieństwo diecezji na wspólnej modlitwie pod przewodnictwem ks. bp dr Grzegorza Kaszaka ks. bp dr Piotra Skuchy przed relikwiami św. proboszcza. Ordynariusz Diecezji ks. bp dr Grzegorz Kaszak dokonał poświęcenia na palcu kościelnym pomnika św. Jana Vianneya, proboszcza z Ars W każdy czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św. trwa Nowenna do św. Jana Vianneya i adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w intencji wszystkich kapłanów. A w środy trwa Nowenna do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Odpust ku czci św. Jana Marii Vianneya proboszcza z Ars przypada 4 sierpnia.

źrodła : parafia Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi-Piaskach, Artur Rejdak „Czeladź-Piaski szkic historyczny