Rozważania Słowa Bożego i lektury dokumentów Magisterium Kościoła.

Ks. Tomasz zaprasza na spotkania kręgu biblijnego oraz rozmowy o Kościele.

  • Spotkania kręgu biblijnego

Lektura i rozważanie Ewangelii wg św. Marka

Miejsce – Salka parafialna

Harmonogram spotkań:

 wtorki – godz. 1830;

1 spotkanie – 17 stycznia;

2 spotkanie – 7 lutego;

3 spotkanie – 14 lutego;

4 spotkanie – 28 lutego;

5 spotkanie – 14 marca;

6 spotkanie – 28 marca;

7 spotkanie – 11 kwietnia;

8 spotkanie – 25 kwietnia;

9 spotkanie – 9 maja;

10 spotkanie – 23 maja;

11 spotkanie – 6 czerwca;

12 spotkanie – 20 czerwca.

***

  • Katechezy czwartkowe Dei Verbum

Lektura i objaśnienie Konstytucji dogmatycznej o Słowie Bożym Soboru Watykańskiego II

Miejsce – Kościół

Harmonogram spotkań:

III czwartki miesiącagodz. 1900 w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu;

(około 10-15 min)

1 katecheza – 19 stycznia;

2 katecheza – 16 lutego;

3 katecheza – 16 marca.

4 katecheza – 20 kwietnia;

5 katecheza – 18 maja;

6 katecheza – 22 czerwca (wyjątkowo IV czwartek).

***