Rozważania Słowa Bożego i lektury dokumentów Magisterium Kościoła.

Ks. Tomasz zaprasza na spotkania kręgu biblijnego oraz rozmowy o Kościele.

  • Spotkania kręgu biblijnego

Lektura i rozważanie Ewangelii wg św. Marka

Miejsce – Salka parafialna

Harmonogram spotkań:

 wtorki – godz. 1830;

1 spotkanie – wtorek, 11 października;

2 spotkanie – wtorek, 25 października;

3 spotkanie – wtorek, 8 listopada;

4 spotkanie – wtorek, 29 listopada;

5 spotkanie – wtorek, 6 grudnia;

6 spotkanie – wtorek, 20 grudnia.

***

  • Katechezy czwartkowe Dei Verbum

Lektura i objaśnienie Konstytucji dogmatycznej o Słowie Bożym Soboru Watykańskiego II

Miejsce – Kościół

Harmonogram spotkań:

III czwartki miesiącagodz. 1900 w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu;

(około 10-15 min)

1 katecheza – czwartek, 20 października;

2 katecheza – czwartek, 17 listopada;

3 katecheza – czwartek, 15 grudnia.

***

  • Spotkania Lumen Gentium – rozmowy o Kościele

Pogadanki na podstawie Konstytucji dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II

Miejsce – Salka parafialna

Harmonogram spotkań:

II środy miesiącagodz.1900;

1 spotkanie – środa, 12 października;

2 spotkanie – środa, 9 listopada;

3 spotkanie – środa, 14 grudnia.