XIV DIECEZJALNE SPOTKANIE KAPŁANÓW

4 sierpnia 2023 r.

w parafii Matki Bożej Bolesnej

Sanktuarium św. Jana Marii Vianneya

ul. T. Kościuszki 5 w Czeladzi

Program:

10:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – ks. Tomasz Zmarzły

10:30 – Konferencja poprowadzi – Ks. Paweł Sproncel

11:00 – Eucharystia – Ks. Bp Grzegorz Kaszak

    homilia – Ks. Włodzimierz Skoczny

12:00 – Anioł Pański – oddanie czci relikwiom św. Jana Marii

                                                                                              Vianneya

12:10 – Agapa