Pokuta i pojednanie

Sakrament spowiedzi pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

W pierwszy piątek od godziny 17.00