Świecki Zakon Franciszkański

Opiekunowie

Ks. Proboszcz