Liturgiczna Służba Ołtarza

MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

                                                                                                                                   Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego.

Do Boga, który rozwesela młodość moją.

Do świętej przystępuje służby. Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie,

By oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ

Boże którego dobroć powołała mnie do Twej służby,

Spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy

I całe me życie szedł tylko drogą zbawienia.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Spotkania ministrantów w każdą sobotę o 9.00.

Opiekunowie

Ks. Paweł