Ferie w Suchym

Dzieci i młodzież naszej parafii uczestniczyli w Oazie Ewangelizacyjnej w Suchym, koło Zakopanego. W tym roku tematem przewodnim było spojrzenie na wiarę z perspektywy „Wędrowca do Świtu”. W centrum każdego dnia była Eucharystia, spotkanie z Panem Jezusem. Każdy dzień kończył się wspólna adoracją. Podczas rekreacji jeździliśmy na nartach, łyżwach, odwiedziliśmy chochołowskie termy. Nie zabrakło wielu zabaw czy tańców integracyjnych. W tym wielu nowych… 🙂